Extaze in 2019

Extaze nr. 31: ‘De eeuw van Gisèle’, presentatie 5 september

Extaze nr. 31 gepland voor 5 september 2019, zal in zijn thematiek uitgaan van de biografie die Annet Mooij schreef over Gisèle van Waterschoot van der Gracht, haar leven, haar werk als beeldend kunstenaar en haar betrokkenheid bij de culturele stichting Castrum Peregrini.

Uiterste deadline korte verhalen en gedichten: 12 juli 2019
Inzending essays buiten de inmiddels aangevraagde stukken niet meer mogelijk

Beschrijving ‘De eeuw van Gisèle’
Gisèle van Waterschoot van der Gracht (1912–2013), dochter van een Oostenrijkse barones en een Amsterdamse patriciër, woonde als kind op katholieke kostscholen en in een kasteel met zeventig kamers. Deze jeugd vormde de springplank voor een veelzijdige kunstenaarsloopbaan en een leven vol bijzondere vriendschappen en liefdes. Ze trouwde met oud-burgemeester Arnold d’Ailly en verbond haar lot aan de mysterieuze Duitse dichter Wolfgang Frommel en zijn schare jonge vrienden, die zij tijdens de bezetting onderdak verleende in haar kleine Amsterdamse bovenwoning. Na de oorlog ontstond hieruit Castrum Peregrini, een exclusief, met veel geheimzinnigheid omgeven uitgevershuis, Gisèles eigen Herengrachtfamilie.
Zelf presenteerde Gisèle haar leven met succes als een sprookje. Maar hoe zag de werkelijkheid achter de fraaie façade eruit? Hoe hield deze vrijgevochten schilderes zich staande in de vrouwvijandige gemeenschap die Castrum Peregrini destijds was? In De eeuw van Gisèle reconstrueert Annet Mooij met gevoel en oog voor detail een veelbewogen en fascinerend leven.

*

Extaze nr. 32: ‘De onzichtbare schrijver’, presentatie 28 november

Extaze 32, gepland voor 28 november 2019, draagt als titel ‘De onzichtbare schrijver’. Dit nummer zal uitgaan van het boek De literatuur draait door van Sander Bax. Hoe onzichtbaar is de schrijver binnen de regels en gewoontes van de media geworden en welk effect heeft die invloed op de literatuur zelf?

Uiterste deadline korte verhalen en gedichten: 12 september 2019

Beschrijving ‘De onzichtbare schrijver’
Literaire schrijvers vormen vandaag de dag een vanzelfsprekend onderdeel van de mediacultuur: ze zijn actief op social media, schrijven columns, schuiven aan bij talkshows en geven interviews aan zowel kwaliteitskranten als aan de Libelle. Auteurs zijn gaandeweg de belangrijkste factor geworden in de promotie van hun werk, waardoor een schrijver er tegenwoordig niet aan ontkomt om de wijde wereld van de media in te trekken en ‘de mens achter het boek’ uit te venten.

In De literatuur draait door laat Sander Bax zien hoe het schrijverschap van de eenentwintigste eeuw sterk beïnvloed wordt door de wetten van deze mediacultuur. Maar is er in al dit spektakel nog wel ruimte voor ‘echte’ literatuur die vernieuwend of tegendraads is? Aan de hand van een aantal bekende casussen waarin deze nieuwe positie van schrijvers prominent en publiekelijk naar voren komt demonstreert Bax deze wisselwerking tussen literatuur en entertainment. Maar ondanks al het gesomber over ‘de dood van de literatuur’ biedt hij vooral ook een hoopgevend perspectief.

Sander Bax (1977) werkt als universitair hoofddocent Literatuurwetenschap, Cultuurgeschiedenis en Vakdidactiek Nederlands aan de Universiteit van Tilburg. In 2015 publiceerde hij De Mulisch Mythe. Harry Mulisch: schrijver, intellectueel, icoon. Momenteel werkt hij aan de biografie van schrijver Bernlef en aan een literatuurgeschiedenis van de twintigste eeuw, die bij Prometheus zal verschijnen.

Voorwaarden inzenden kopij

extazebanner32.jpg

Reacties zijn gesloten.