GOED NIEUWS!

Met genoegen en ook met enige trots kunnen wij melden dat het Nederlands Letterenfonds heeft besloten Extaze alsnog een subsidie van € 19.000 voor twee jaar te verlenen. De commissie van beroep toonde begrip voor onze bezwaren tegen de aanvankelijke afwijzing en sprak zijn waardering uit voor het papieren tijdschrift,
de website en alle omliggende activiteiten.
Wij danken de abonnees die ons in de moeilijke tijden voorafgaand aan deze herziening moreel en in sommige gevallen ook financieel hebben gesteund.


E X T A Z E  I N  2 0 1 8

De thema’s voor de nummers 25 en 26 van Extaze zijn ‘ontheemd’ en ‘teksten die bijten’.
De planning voor deze twee nummers is als volgt:
Extaze 25: ‘Ontheemd’
Deadline bijdragen: 15 januari
Extaze in de Houtrustkerk: 1 maart
Extaze 26: ‘Teksten die bijten’
deadline bijdragen: 23 april
Extaze in de Houtrustkerk: 7 juni

Gepost in Home | Plaats een reactie

In memoriam Naomi Duveen

duveen

Op 30 november bereikte mij het droeve bericht dat Naomi Duveen nog in diezelfde nacht was overleden. Al eerder had ze mij laten weten dat de ziekte die haar jarenlang had gekweld geen uitzicht meer bood. Lang heeft zij ertegen gevochten, moedig heeft zij zich te weer gesteld, onder andere door haar gevoelens weer te geven in gedichten en sommige daarvan op het toneel van de Houtrustkerk (op 2 maart 2017, tijdens de presentatie van Extaze 21) voor te dragen. Haar presentatie zullen de toeschouwers van die avond niet licht vergeten. Als gevolg van haar ziekte had Naomi haar glanzende danscarriére moeten afbreken. Tijdens haar voordracht bracht ze haar oude stiel met bewegingen vanuit de schouders, de rug, de armen en de heupen op ontroerende wijze tot klein leven.
Gedichten van Naomi werden opgenomen in Extaze 21 en 24.
In de recensie die ik schreef over haar in 2016 verschenen bundel Zonder ben ik niet heel, stond de volgende passage:

De eerste gedichten in de bundel gaan over tijd die krampachtig door de ‘ik’ bewogen wordt, vanuit het heden naar het verleden, zonder ooit vastigheid op te leveren. Ze beschrijven het zoeken naar woorden voor het voldongen feit, de waarheid, de tijd die stilstaat en is wat hij is:

roodborstje

dit middaguur
zegt eigenlijk niets
tegelijkertijd zoveel
over leven
dat we ergens zijn
waar de ander niet is
ik denk aan mijn moeder
wat ze zong
zoek naar de eenvoud
van het moment
en kan dat niet vinden

dit alles door
een roodborstje
dichtbij
onder de heg
het hipt
pikt vliegjes
ik zit en kijk
en zie
hoe de tijd
zonder meer zichzelf is

Het mooie kleine meisje op het voorplat van de bundel, de moedige vrouw die wij kenden, ze is nog ‘ergens’: in haar gedichten. Daar waar de ander, de lezer, ook is.

(cg)

Gepost in Home | Plaats een reactie

Recensie over: Het Siamees moment, Peter WJ Brouwer

Het Siamees momentLees hier de recensie.

Gepost in Home | Plaats een reactie

De kunst van het weglaten, door Ruud Minnee

De Groningse kunstenaar Hendrik Botangen heeft de ultieme expressie van ‘less is more’, vormgegeven in een achttiental schilderijen die, inclusief de lijsten, volledig bestaan uit lucht, in de galerie waar de schilderijen ten toon worden gesteld zijn dan ook alleen de naambordjes van de werken zichtbaar aanwezig. Met titels als: ‘Veelzeggende leegte’, ‘Painter’s block’, ’Blanco’ ‘Had gekund’, ‘Niets meer, niets minder’, ‘Gebakken lucht’ en ‘Deze kant boven’, hangen de onzichtbare stukken volledig in het luchtledige. Alleen aan de grillige schakering van de naambordjes is te zien dat de schilderijen in afmeting van elkaar moeten verschillen. De veelbesproken stukken mogen zich inmiddels verheugen in een wereldwijde belangstelling en een aantal schilderijen zijn al voor astronomische bedragen door kunstliefhebbers en musea aangekocht. Men is er overigens nog niet uit of men de werken ‘fysiek’ moet behandelen. Zo is er gedacht aan een vacuümpompje waarmee men iets van de ‘artistieke luchtmoleculen’ boven de naambordjes zou kunnen vangen om ze zo mee te kunnen nemen naar bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar of expositie elders. Er is zelfs geopperd de werken te visualiseren door gebruik te maken van mimespelers. De gangbare mening is echter dat de naambordjes op zich volstaan. Momenteel werkt Botangen aan een enorm beeldhouwwerk, dat volgens de kunstenaar vooralsnog geen naam mag hebben…

Gepost in Columns, Proza | Plaats een reactie

Extaze in de Houtrustkerk 2 november 2017, de nabeelden

En wat voor beelden! De foto’s zijn van Eric de Vries,
een selectie van zijn vrije werk staat in Extaze 24: ‘Fotografie’.
De optredenden:
Daan Rutten: W.F. Hermans en de fotografie
Boonyi (Jonas en Hannes Bruyneel, Hans Depelchin):
Apparaat F (performance)
Hester van Beers: gedichten
Peter WJ Brouwer: piano en voordracht
Jonas Bruyneel: muzikaal intermezzo
Eric de Vries: Photographies (film)

Gepost in Home | Plaats een reactie

Boekpresentatie Extaze-reeks nr. 4 en 5 in België

poster WHAB Rotgeluk Gent.indd

Extaze-reeks bestellen: Uitgeverij In de Knipscheer of bij de boekhandel

Gepost in Extaze-reeks | Plaats een reactie

Boekpresentatie Extaze-reeks nr. 4 en 5 in beeld

Donderdagavond 26 oktober was de boekpresentatie van ‘We hebben alles bij ons’,
Arjen van Meijgaard en ‘Rotgeluk’, Kristien De Wolf in Boekhandel Douwes Den Haag.
Een druk bezocht feestje! Foto’s: Anneke Ruys en Angela van Tol

Gepost in Extaze-reeks, Geen categorie | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Het nieuwe nummer Extaze 24: ‘Fotografie’

In dit nummer drie essays over fotografie: Daan Rutten, De chaos en het beeld.
Over Willem Frederik Hermans als fotograaf,
Onno Schilstra, Koud, gulzig, ongenadig, onbetrouwbaar en Wim Noordhoek, De foto en de dood.
Daarnaast verhalen en gedichten waarin fotografie een grote of kleine rol speelt.
De foto’s in dit nummer zijn van fotograaf Eric de Vries.

E X T A Z E  B E S T E L L E N

cover Extaze 24

Fotografie

ESSAYS
‘De zekerheid die een foto biedt als weergave van de werkelijkheid kan een literator
nooit bereiken.’ Het is een verrassende uitspraak van de zeker niet realistische schrijver
W.F. Hermans. Hij hield van de foto’s van Eugène Atget: winkeletalages,
deuropeningen, cafés. Atget maakte de werkelijkheid niet mooier dan hij was.
Maar is Hermans’ eigen fotografie wel zo objectief? Literatuurwetenschapper
Ernst van Alphen betwijfelt dat. Zijn Hermans’ foto’s niet Man Ray-achtig surrealistisch?
En anders zijn fotocollages wel? (Daan Rutten: De chaos en het beeld)
Uitgaand van Walter Benjamin’s essay Het Kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid toetst Onno Schilstra in Koud, gulzig, ongenadig, onbetrouwbaar, betoverend diens stelling dat ‘de foto een spiegel van de werkelijkheid is die ons bewust maakt van onze omstandigheden’ aan zijn omgang met het fotokopieerapparaat, de fotostencilmachine, de computergestuurde stencilmachine (Risograph) en de digitale camera. In digitaal fotograferen ziet hij een duidelijke weerlegging van Benjamin’s stelling. De digitale fotografie is een subjectieve, manipuleerbare vorm van visuele bevrediging geworden, waarvan we het waarheidsgehalte fundamenteel moeten betwijfelen.
Wie over fotografie praat, praat over het moment, schrijft Wim Noordhoek in
De foto en de dood. Je ziet foto en schilderij naar elkaar toekomen in het ‘betrappen’ van het moment, van de tekenpen naar de foto, de heilige graal die zich eeuwen schuilhield.

KORTE VERHALEN
Ine Boermans
San Bos
Mischa van den Brandhof
Jonas Bruyneel
Heidi Koren
Arjen van Meijgaard
Hans Muiderman
Michel Ramaker
Dieuwke van Turenhout
Ilona Verhoeven
Pim Wiersinga
Jan Wijnen

GEDICHTEN
Naomi Duveen
Romain John van de Maele
Marcel de Roos
Fred de Vries
Meliza de Vries

BEELD
Eric de Vries

Gepost in Home | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Extaze in de Houtrustkerk, presentatie Extaze 24: Fotografie

Extaze in de Houtrustkerk 24

De presentatie van Extaze 24 in de Houtrustkerk op 2 november a.s. gaat over fotografie.
En foto’s zullen er te zien zijn: bij de lezing van Daan Rutten over
W.F. Hermans en diens opvattingen over fotografie; bij de performance van het trio Boonyi, bestaand uit Jonas Bruyneel (muziek), zijn broer Hannes (foto’s) en
Hans Depelchin (voordracht); verwerkt in Eric de Vries’ meeslepende korte film Photographies en aan de wanden van de kerk waar Eric de Vries een selectie
uit zijn fotowerk heeft opgehangen.
De gedichten die Hester van Beers voordraagt, laten zich lezen en beluisteren alsof het foto’s zijn – haar ogen die waarnemen en het moment kiezen om ‘af te drukken’.
Ook in de voordracht van Peter WJ Brouwer zullen foto’s een belangrijke plaats innemen. Een bijzonderheid van deze avond is verder dat de veelzijdigheid van enkele optredenden aan het licht zal komen. Schrijver en journalist Jonas Bruyneel en schrijver en dichter Peter WJ Brouwer zullen hun kwaliteiten als pianist tonen, en fotograaf Eric de Vries zullen we leren kennen als filmmaker. Anton Simonis zal het geluid verzorgen en extra aandacht besteden aan het licht, zonder welke er geen fotografie is.

Locatie: Houtrustkerk, Beeklaan 535, Den Haag (hoek Houtrustweg).
Parkeren kan gratis op het erf van de internationale school aan de overzijde.
Aanvang: 20.15 uur precies. Deur open van 19.45 uur tot 20.10 uur,
dus graag op tijd aanwezig zijn.
Entree: € 10,00 (alleen contant te betalen).
Reserveren: redactie@extaze.nl
Presentatie: Cor Gout
Licht en geluid: Anton Simonis (Adesign)

Gepost in Geen categorie | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Twee debuten in de Extaze-reeks, presentatie in Boekhandel Douwes

Donderdagavond 26 oktober, 19.30 uur

Uitgeverij In de Knipscheer en Literair tijdschrift Extaze presenteren:

Arjen van Meijgaard: Wij hebben alles bij ons
(roman)
Een roman over disharmonie

Cover We hebben alles bij ons

Kristien De Wolf: Rotgeluk (korte verhalen)
Verhalen met schrille boventonen

Cover Rotgeluk

Gesprekken met de auteurs,
Portugese liederen ten gehore gebracht door Lia de Ruiter (zang)
en Anton Hoexum (piano). Te horen in Boekhandel Douwes,
Herengracht 60 in Den Haag.

Meer informatie: redactie@extaze.nl, indeknipscheer@planet.nl, info@boekhandeldouwes.nl
Aanmelden: info@boekhandeldouwes.nl, tel. 070 7371126.

De Extaze-reeks, een gezamenlijk initiatief van het literair tijdschrift Extaze
en Uitgeverij In de Knipscheer, is een serie debuten van auteurs die eerder
in Extaze publiceerden.

Gepost in Extaze-reeks, Home | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie