Privacyverklaring Literair tijdschrift Extaze in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Extaze respecteert de privacy van haar abonnees en andere cliënten, de bezoekers van haar website www.extaze.nl en degenen die zich hebben ingeschreven voor haar nieuwsbrieven. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Extaze uw persoonsgegevens verwerkt.

Extaze gebruikt gegevens als naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer voor de bezorging van het tijdschrift, de abonnementenadministratie, de verzending van de nieuwsbrief of op basis van uw toestemming.

De gegevens worden aangepast als er iets wijzigt.

Extaze deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Extaze bewaart de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan redactie@extaze.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor andere vragen over ons privacybeleid.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Reacties zijn gesloten.